Töitä tarjolla tapahtuma-alan kehittämishankkeessa

Tapahtumien hubi -hankkeeseen haetaan projektipäällikköä ja -koordinaattoria. Hankkeen päätoteuttaja on Oulun kaupungin sivistys- ja kulttuuripalvelujen tapahtumatiimi. Osatoteuttaja on Oulun juhlaviikkoja koordinoiva Oulun kulttuuritapahtumayhdistys ry.

Tapahtumien hubi kokoaa Pohjois-Pohjanmaan alueen profiilitapahtumia tuottavat yritykset, yhdistykset ja freelance-tuottajat vuorovaikutteiseksi tapahtumaverkostoksi. Keskeisenä tehtävänä on löytää yhteiset tavoitteet ja toimintamallit kulttuuri- ja festivaalitapahtumien yhteismarkkinoinnin, ansainta- ja yhteistyömallien sekä vaikuttavuuden seurannan kehittämiseen.

Hankkeen tavoitteet:
– vahvistaa Pohjois-Pohjanmaan imagoa laadukkaan kulttuuritarjonnan maakuntana
– lisätä alueelle suuntautuvaa matkailua
– kasvattaa alueen tapahtumien asiakasmääriä ja liikevaihtoa
– lisätä tapahtumien näkyvyyttä alueen matkailumarkkinoinnissa
– tukea ja aktivoida tapahtumatuottajien alueellista, kansallista ja kansainvälistä yhteistyötä
– luoda uusia tuotanto- ja rahoitusinnovaatiota tapahtuma-alalle
– kehittää tapahtumatuottajien substanssi- ja liiketoimintaosaamista
– tuottaa tietoa tapahtumien toimintaympäristöstä ja vaikutuksista.

Lisätietoja projektipäällikön tehtävästä mol.fi-sivustolla.

Lisätietoja projektikoordinaattorin tehtävästä mol.fi-sivustolla.

Hakuaika molempiin tehtäviin päättyy 15. helmikuuta klo 16.