Uutiset

Oulun juhlaviikoille myönnettiin Ekokompassi-sertifikaatti

Oulun juhlaviikot sai ensimmäisenä oululaisena tapahtumana Ekokompassi-sertifikaatin. Sertifikaatti myönnettiin viime viikonloppuna tapahtumiin tehdyn auditoinnin jälkeen.

Ekokompassi on käytännönläheinen ja konkreettisiin toimenpiteisiin keskittyvä ympäristöjärjestelmä, joka sopii kaikille toimialoille, yrityksille ja tapahtumille. Ekokompassi sisältää 10 kriteeriä, joiden noudattamiseen yritys, tapahtuma tai virasto sitoutuu. Ekokompassi pohjautuu kansainvälisiin ympäristöjohtamisen standardeihin sekä vastaaviin pohjoismaisiin järjestelmiin.

Oulun juhlaviikkojen tapahtumat ovat kukin kehittäneet tänä vuonna toimintaansa ympäristöystävällisempään suuntaan muun muassa hankintojen kautta ja erilaisten toimintaan vaikuttavien ympäristövaikutusten mittaamisella. Tapahtumat ovat mitanneet mm. ajokilometrejä ja jätemääriä. Alihankkijoiden kanssa on suunniteltu mm. ruokapalveluja ympäristöystävällisemmiksi kasvisruokaa lisäämällä ja ottamalla kestoastiat käyttöön esimerkiksi talkooruokailuissa.

Ympäristö on näkynyt teemana myös ohjelmistossa. Symbioosi-ohjelmasarjassa on tarkasteltu ihmisen ja ympäristön suhdetta eri taiteenalojen näkökulmista.


Lisää ajankohtaista

chevron-down