Hanketoiminta

Tapahtumien Hubi

2016-2018 toiminut Tapahtumien Hubi -hanke kokosi Pohjois-Pohjanmaan alueen profiilitapahtumia tuottavat yritykset, yhdistykset ja freelance-tuottajat vuorovaikutteiseksi tapahtumaverkostoksi. Hankkeen keskeisenä tehtävänä oli löytää yhteiset tavoitteet ja toimintamallit kulttuuri- ja festivaalitapahtumien yhteismarkkinoinnin, ansainta- ja yhteistyömallien sekä vaikuttavuuden seurannan kehittämiseen.

EAKR-rahoitteisen hankkeen päätoteuttaja oli BusinessOulu. Oulun juhlaviikkoja koordinoiva Oulun Kulttuuritapahtumayhdistys ry toimi hankkeessa osatoteuttajana. Rahoituksen myönsi Pohjois-Pohjanmaan liitto.

Hankkeen tuloksia

Tapahtumien Hubi -hankkeen aikana tutkittiin alueen tapahtumatoimialaa kahdella Oulun yliopiston kauppakorkeakoulun toteuttamalla tutkimuksella.

Pro gradu -tutkija Mikko Rytkönen selvitti laajalla taloustutkimuksellaan, millaisia vaikutuksia alueemme kulttuuritapahtumilla on Pohjois-Pohjanmaan elinkeinoelämälle.

Kulttuurifestivaalien vaikutukset ovat yhteensä n. 21 miljoonaa euroa, joten toimiala on merkittävä Pohjois-Pohjanmaan taloudelle. Julkisen sektorin tuki festivaaleille tuottaa arvonlisäystä 6,66-kertaisesti.

Kulttuurifestivaalien vaikutukset Pohjois-Pohjanmaalla.

Milla Leinosen pro gradu -tutkimus puolestaan lisäsi asiakasymmärrystä tapahtumien markkinointiin. Hän perehtyi Oulun juhlaviikkojen markkinointiviestintään ja selvitti kohderyhmähaastattelujen avulla, mitkä seikat vetoavat nykyisiin ja potentiaalisiin tapahtumakävijöihin.

Asiakasymmärryksen lisääminen tapahtumien markkinointiviestinnän tueksi: Tapaus Oulun juhlaviikot

 

KUVE-hanke

Oulun Kulttuuritapahtumayhdistys toteutti KUVE-esiselvityksen (kulttuurin verkostoituminen) maalis-syyskuussa 2014.

Esiselvityksen tavoitteena oli kartoittaa Oulun alueen festivaali-­ ja kulttuuritapahtumatuottajien tarpeet ja kehittämisen kohteet yritysyhteistyön näkökulmasta sekä koota perustiedot oululaisen tapahtuma‐alan verkoston ja luovan keskuksen kehittämiseksi. Hankkeen rahoitti Euroopan sosiaalirahasto ESR, ja tuen myönsi Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus.

Tutustu esiselvitykseen

Oulun Kulttuuritapahtumayhdistys on toteuttanut myös saavutettavuushankkeen (2015) ja kulttuurimatkailuhankkeen (2013-2014) opetus- ja kulttuuriministeriön myöntämillä avustuksilla.

UUTISET

Elojazz pyöräyttää uuden vuosikymmenen käyntiin 1.­–4.8.2019, kun tapahtuma järjestetään jo…
Ilmakitaransoiton MM-kisat ja Oulun juhlaviikot järjestävät 23. elokuuta 2019 Oulussa…
Oulunsalo Soi -kamarimusiikkifestivaalia vietetään tuttuun tapaan elokuun toisella viikolla. Jo…

TILAA UUTISKIRJE

Tapahtumien superkuukauden viimeisimmät kuulumiset kootusti sähköpostiisi?

Tilaamalla uutiskirjeen, hyväksyn käyttöehdot.